Winkeliersvereniging Hart Voor Wijk maakt zich hard voor een fijn winkelklimaat. Immers, daar waar je woont wil je prettig kunnen winkelen en daar waar je als ondernemer gevestigd bent, wil je het winkelend publiek aan je binden. Dit doen wij door het organiseren van leuke evenementen en acties die de consumenten stimuleren om in onze winkelgebieden te kopen en door nauw overleg met gemeente en andere belangrijke partijen.

Een divers en aantrekkelijk winkelaanbod

Op dit moment heeft Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek meer dan 100 winkels en kun je ruimschoots aan je trekken komen als je een goede mix zoekt van plaatselijke winkeliers en landelijke filiaalbedrijven. Hiervan is een groot deel gehuisvest in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. In de Veldpoortstraat, rond het marktplein en op diverse andere plaatsen vind je nog meer leuke bedrijven. Iedere woensdagmiddag is op de Markt een gezellige weekmarkt en op koopzondagen zijn diverse winkels open. Dit maakt shoppen in een relatief klein dorp als Wijk bij Duurstede leuk. De winkeliersvereniging spant zich ervoor in om deze marktpositie te behouden, te verstevigen en liefst uit te breiden. Afvloeiing van consumentenomzet naar andere plaatsen kan door een divers en aantrekkelijk winkelaanbod beperkt blijven.

Een veilige winkelomgeving zonder parkeerproblemen
Hiervoor overlegt de vereniging met gemeente en andere instanties.

Een positieve uitstraling 
Ondersteuning van diverse evenementen en reclameacties die via weekbladen, website en Facebook worden gecommuniceerd zorgen voor een positieve, betrokken en actieve uitstraling van ondernemingen en de winkeliersvereniging.

De binding tussen de ondernemers onderling, met de gemeente  en andere belanghebbenden verbeteren 
Communicatie is een belangrijk middel om dit te bereiken. Hiervoor gebruikt de vereniging een nieuwsbrief die periodiek verschijnt.

Ook zijn er bijeenkomsten waar we uitleg geven over de onderwerpen waar we namens de ondernemers mee bezig zijn. Dit is ook een moment waar ondernemers hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

Met voldoende leden die de inspanningen van de vereniging onderschrijven is deze ambitie zeker waar te maken.